Busquets
Busquets Terradellas

El Bufet fou fundat per l’advocat Armand Busquets i Terradellas l’any 1.989 com un despatx unipersonal dedicat preferentment a l’assessorament jurídic de les empreses i els empresaris

Des d’aleshores, el despatx ha evolucionat paral·lelament a la modernització de l’advocacia, fins arribar a l’actual estructura de despatx multidisciplinari estructurat com una societat de professionals de responsabilitat limitada.

El buffet

Apostem per l’especialització dels professionals per matèria i per sector econòmic d’activitat, així com per la internacionalització dels nostres serveis.

Oferim als clients resultats que els siguin d’utilitat, que els evitin o solucionin problemes.

Actuem des d’una perspectiva creativa i innovadora, peròrigorosa del dret.

Tenim una àmplia experiència i preparació.

Creiem en el dret preventiu i, per tant, en la planificació jurídica acurada.

Ens anticipem i solucionem els problemes.

Assessorem tant a petites, com a mitjanes i grans empreses en les seves operacions nacionals i internacionals.

 

 

Filosofia

Ajudem als nostres clients a desenvolupar les seves empreses i a identificar les oportunitats de negoci.

Oferim un tracte autènticament personalitzat i a mida.

Els nostres clients són el nostre principal actiu.

Oferim un assessorament integrat que permet al client portar a terme millores per afrontar nous reptes i canvis.